Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları

diyaliz-logo-adana

Amacımız, kalite yönetim siteminin kurum içinde uygulanmasını sağlayarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, sürekli kalite gelişimini kurum kültürü haline getirerek sağlıkta kalite diyaliz standartları ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hastalarımıza sunmaktır. Kurumumuzda kalite çalışmaları, yönetim ve klinik kalite sorumlularının desteği ile “ Kalite Yönetim Birimi” tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları- Diyaliz doğrultusunda yürütülmektedir.

1. Kurumsal Hizmetler

» Kurumsal Yapı

» Kalite Yönetimi

» Doküman Yönetimi

» Risk Yönetimi

» İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

» Acil Durum ve Afet Yönetimi

» Eğitim Yönetimi

» Sosyal Sorumluluk

2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

» Hasta Deneyimi

» Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3. Sağlık Hizmetleri

» Hasta Bakımı

» İlaç Yönetimi

» Enfeksiyonların Önlenmesi

» Laboratuvar Hizmetleri

4. Destek Hizmetler

» Tesis Yönetimi

» Otelcilik Hizmetleri

» Malzeme ve Cihaz Yönetimi

» Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

» Atık Yönetimi

» Dış Kaynak Kullanımı

5. Gösterge Yönetimi

» Göstergelerin İzlenmesi

» Kalite Göstergeleri

Kalite Toplantılarımız

Yıl içinde belli periyotlarla Klinik kalite sorumluları, Kalite Yönetim Direktörü, Mesul Müdür, İş güvenliği Uzmanı ve toplantı gündem konusuna göre davet edilecek kişilerin katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Diyaliz Merkezlerimizde;

» Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak.

» Bu olayları izlemek.

» Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.

Fiziksel Alan Denetimleri

» Kurumumuzda; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte klinik fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.

» Diyaliz yönetimince oluşturulan ekip, diyaliz merkezimizin büyüklüğü dikkate alınarak diyaliz merkezinde yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Bina turlarında diyaliz merkezimizde ki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Öz Değerlendirme Süreci

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz) kapsamında, diyaliz merkezimizde yılda 2 defa öz değerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.

» Öz değerlendirme ekibi; Mesul Müdür, Kalite Direktörü,Enfeksiyon Hemşiresi ve Klinik Teknisyeninden oluşmaktadır.

» Öz değerlendirme (iç denetim), yılda 2 defa yapılır.

» Öz değerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.

» Öz değerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm diyaliz merkezi, denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgilendirilir.

Not : Yukarıdaki metin hazırlanırken Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz Setinden yararlanılmıştır.